please select your preferred language

English arrow-down
English
Deutsch
简体中文
Türkçe
Español
繁體中文
日本語
한국어
Bahasa Indonesia
Türkçe arrow-down
search

Kullanım Şartları

(lenzing.com, lenzingindustrial.com, veocel.com)

Lenzing AG (Lenzing) veya diğer Lenzing grubu şirketleri, bu web sitesi ve tüm diğer Lenzing web sitelerinin mülkiyet haklarının sahibidir. Bu web sitesine erişen ve kullanan kullanıcılar, aşağıdaki Kullanım Koşullarına tabidir:

 1. Bu Lenzing web sitesinin yanı sıra diğer bağlı web sitelerinin veya kullanıcının bu web sitesi üzerinden eriştiği doküman ve dosyaların kullanımına sadece kişisel olarak bilgilenme amacıyla izin verilir.
 2. Lenzing web site(ler)i  ve Lenzing web site(ler)ine yerleştirilen tüm içerik, özellikle [herhangi bir] bilgi, veri, metin, görsel, grafik, simge veya işaret, telif hakları veya diğer fikri mülkiyet hakları ile korunmakta olup yalnızca kullanıcının bilgilenmesi amacına yöneliktir.
 3. Kullanıcı, bu hakların sahibi Lenzing'den açıkça izin almadıkça, yukarıdaki 2. maddede belirtilen kullanım amacını aşan şekilde kullanımlardan ve yasal olarak korunan bir içeriği, özellikle bilgi, veri, metin, resimler, grafikler, simgeler ve işaretlerin çoğaltılması, depolanması, dağıtılması, yayınlanması, satışı veya işlenmesi yoluyla, kendi çıkarına kullanmaktan imtina etmeyi taahhüt eder.
 4. Açık bir izne tabi veya belirli şartlar altında kullanımı mümkün olmadıkça, kullanıcının herhangi bir içeriği kişisel çıkarları için kullanmasına izin verilmez.
 5. Lenzing grubu web site(ler)inde veya web site(ler)i aracılığıyla erişilen dosya ve belgelerde bulunan bilgiler, Lenzing AG hisselerinin alım veya satımı için bir öneri teşkil etmemekle birlikte sadece bağlayıcı olmayan bilgiler vermeye yöneliktir. Bu bilgiler, Lenzing AG hisselerinin alım satımı için bir teklif veya teklife davet anlamına gelmez.
 6. Lenzing web site(ler)inde, Lenzing veya diğer Lenzing grubu şirketleriyle ilgili yer alan geleceğe dönük açıklamalar, gelecekte yaşanması tahmin edilen gelişmelere dayanmaktadır. Genel ekonomik ve ticari koşullardaki değişiklikler, belirli riskler veya öngörülemeyen olayların ortaya çıkması gibi Lenzing grubunun kontrolü dışında olan bir takım faktörler, tahmin edilen sonuçlardan önemli ölçüde farklılık gösteren sonuçlara yol açabilir. Lenzing, geleceğe yönelik bu açıklamaları sürekli olarak revize etmek niyetinde değildir.
 7. Lenzing, Lenzing ticari markalarının, (özellikle TENCEL™, LENZING™, ECOVERO™, REFIBRA™) tek sahibi olup markalar üzerinde ve markalara ilişkin maddi ve maddi olmayan değerli hakları bulunmaktadır. Lenzing web site(ler)inde yer alan tüm bilgiler, metinler, resimler, çizimler, görsel elemanlar, iddialar veya fotoğraflar (tüm pazarlama malzemeleri dahil) telif hakları ile korunmakta olup bunların fikri mülkiyetinin tek sahibi Lenzing, bağlı kuruluşları veya Lenzing yararına çalışan üçüncü taraflardır. Burada yer alan hiçbir şey, Lenzing ticari markalarını, markalı ürünlerin isimlerini, teknoloji isimlerini, telif hakkıyla korunan herhangi bir materyali veya Lenzing web site(ler)inde yer alan herhangi bir pazarlama iddiasını kullanma yetkisinin veya lisansının devri ve temliki veya verilmesi olarak yorumlanamaz. Lenzing ticari markalarının, markalı ürünlerin isimlerinin, teknoloji isimlerinin, telif hakkıyla korunan herhangi bir materyalin veya Lenzing web site(ler)inde yer alan herhangi bir pazarlama iddiasının kullanımı Lenzing AG'nin ön iznine tabidir.
 8. Lenzing'in sorumluluğu, web site(ler)inde yayınladığı kendine ait içerik ile sınırlıdır. Web site(ler)ine yayınlanan içerikten, yalnızca yayınlayan kullanıcı sorumludur. Lenzing, Lenzing web sitesinde yer alan bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için gereken makul özeni ve dikkati gösterecektir. Bununla birlikte, dikkatli araştırmalara ve özenle yürütülen makul kurum içi ve dışı çalışmalara rağmen, Lenzing, Lenzing web site(ler)inde yayınlanan bilgilerin güncelliği, gerçekliği, doğruluğu, eksiksizliği ve kalitesiyle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu, özellikle Lenzing web site(ler)inde sadece Lenzing elyaflarına ilişkin her türlü iddia için geçerlidir. Lenzing web site(ler)inin kullanımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkan zararların sorumluluğu, kişisel olmayan zararlar söz konusu olduğu sürece, kasıtlı ve ağır ihmal eylemleriyle sınırlı olacaktır. Hafif ihmal sonucu ortaya çıkan maddi zararlardan Lenzing sorumlu olmayacaktır.
 9. Lenzing, web site(ler)inin veya bölümlerinin içeriğini istediği zaman değiştirme, bunlara bilgi ekleme veya silme ve örneğin, bakım amacıyla, Lenzing web sitelerine erişimi durdurma veya kapatma hakkını saklı tutar. Kullanıcı bu bağlamda herhangi bir yasal hak talebinde bulunamaz.
 10. Üçüncü şahıslar tarafından işletilen bir veya daha fazla web sitesine olan bağlantılar, Lenzing'in bu  web sitelerinin sunduğu hizmetler ve bilgileri tavsiyesi olarak yorumlanamaz. Bu gibi durumlarda, Lenzing bu web sitelerinin içeriği için hiçbir garanti ve / veya sorumluluk üstlenmeyecektir. Bağlantılı web site(ler)in içeriğinin sorumluluğu, ilgili web sitelerinin operatörüne aittir. Herhangi bir yasanın ihlali durumunda, Lenzing bu harici bağlantıları gecikmeden kaldıracaktır.
 11. Lenzing'e bilgi sağlayan Lenzing web site(ler)inin her bir kullanıcısı, bu bilgilerin sınırsız kullanım haklarını Lenzing'e devretmeyi kabul eder ve Lenzing'in bu bilgileri uygun gördüğü şekilde kullanmasına izni verir. Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler, kullanımları Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve ilgili Veri Koruma Yasası hükümlerine tabi olan kişisel veriler haricinde, hiçbir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmayacaktır. Kullanıcı tarafından sağlanan her türlü bilgi, üçüncü şahısların telif haklarından muaf olacak veya kullanıcının kendisi bilgiye ulaşma hakkına sahip olacaktır.
 12. Lenzing, bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Bu Kullanım Koşullarının güncel versiyonu Lenzing web site(ler)inde yayınlanacaktır.
 13. Lenzing tarafından kişisel verilerin uygun şekilde işlenmesine ilişkin bilgiler Lenzing veri koruma beyanında bulunabilir.
 14. Web sitesinin kullanıcıları, manuel olarak veya otomatik yöntemlerle ("ekran kazıma" yoluyla) ileri işleme amacıyla veri toplamayacaklarını ve bu web sitesindeki verileri ürünlerine dahil etmeyeceklerini kabul ederler. Kullanıcının "çerçeveleme" veya "yansıtma" ile bu sitenin simüle edilmiş bir versiyonunu oluşturması kesinlikle yasaktır.
 15. Bu Kullanım Koşulları sadece Avusturya maddi hukukuna tabi olacaktır.
bize ulaşın
Austria arrow-down
Austria
Hong Kong
India
Istanbul
Jakarta
New York
Shanghai
Seoul
Singapore
Taiwan
Thailand
contact us
Austria arrow-down
Austria
Hong Kong
India
Istanbul
Jakarta
New York
Shanghai
Seoul
Singapore
Taiwan
Thailand
Lenzing Fibers (Hong Kong) ltd.
Units 804-806, 8/F.,
Lu Plaza, 2 Wing Yip Street,
Kwun Tong, Kowloon,
Hong Kong
T: +852 3718 5600
F: +852 3718 5601
E: [email protected]