sürdürülebilirlik

TENCEL™ elyaflar, doğanın döngüsüyle bütünleşerek çevresel dengeyi korumaya yardımcı olur.

TENCEL™ ve Doğanın Döngüsü

TENCEL™ Lyocell ve Modal elyaflar, doğanın döngüsüyle bütünleşerek çevresel dengeyi korumaya yardımcı olur.

TENCEL™ elyaflar, doğal fotosentez süreciyle oluşan yenilenebilir ağaç ham maddesinden elde edilir. Bu selüloz elyaflar çevreye duyarlı bir üretim süreciyle üretilir. Doğal materyallerden elde edilen TENCEL™ elyaflar, doğada parçalanabilir ve çözünür özelliktedir, yani doğaya tamamen geri dönebilirler.

Ormandan Kumaşa – Botanik Köken

TENCEL™ Lyocell elyaflar sertifikalı ve kontrollü ağaç kaynaklarından elde edilir.

TENCEL™ Modal elyaflar, ağırlıklı olarak Avusturya ve komşu ülkelerdeki sürdürülebilir ormanlardan elde edilen yenilenebilir bir hammadde kaynağı olan kayın ağacından üretilir.

Ayrıca, Lenzing Grubu'nun kullandığı ağaç ve hamur, sürdürülebilir ormanlık alanlardan gelir.


TENCEL™ Lyocell Elyafların Sürdürülebilir Üretimi

TENCEL™ Lyocell elyaflar, ağaç hamurunu yüksek kaynak verimliliği ve düşük çevresel etkiyle selüloz elyaflara dönüştüren, çevreye duyarlı kapalı döngü üretim süreciyle ün kazanmıştır. Bu çözücü eğirme süreci, üretimde kullanılan suyu geri dönüştürür ve %99'un üzerinde geri kazanım oranıyla çözücüyü tekrar kullanır. Tüketiciler moda tercihlerinin çevreye olumsuz bir etkide bulunmadığından emin olabilirler.

TENCEL™ Modal Elyafların Çevreye Uyumlu Üretim Süreci

Süreci çevreye uyumlu hale getirmek için, TENCEL™ Modal elyaf üretimi, sayısız Lenzing inovasyonuyla birleştirilmiştir. Lenzing, yenilenebilir enerji kullanımı ve proses kimyasallarını geri kazanma yoluyla gelecek nesiller için kaynakları korumayı amaçlıyor.


Sosyal Sorumluluk

Lenzing Grubu, tüm insanların hak ve değerlerine saygılı biçimde ticari faaliyetlerini yürütmeyi taahhüt eder. Lenzing, tüm çalışanların uluslararası kabul görmüş insan haklarına ve çalışma haklarına saygı duyar.